วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

เดิมทีเรียกว่า "วัดพระบรมธาตุ" แต่ชาวบ้านเรียกสั้น ๆ ว่า "วัดพระธาตุ" สัญลักษณ์ที่สำคัญยิ่ง คือ "องค์พระบรมธาตุเจดีย์ยอดทองคำ " ที่ได้ปรรจุไว้ซึ่งพระทันตธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระบรมธาตุเจดีย์ ที่คงไว้ซึ่งความงดงาม และเก่าแก่ที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย "วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร" ยังเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิด "วรมหาวิหาร " และเป็นโบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นมิ่งขวัญ ศูนย์รวมจิตใจชาวเมืองนครศรีธรรมราช ตลอดจนพุทธศานิกชนทั่วแคว้นแดนใต้ และของชาวโลกทั้งปวง ที่สำคัญคือพุทธบริษัททั้งหลายมีความเห็น และถือว่า ผู้ใดได้มาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้ ย่อมเกิดความเป็นสิริมงคลอันสูงสุดทั้งแก่ตนเองและครอบครัวอันหาที่สุดมิได้ ดังคำกล่าวที่ว่า "เกิดมาหนึ่งชาติ ขอให้ได้กราบพระบรมธาตุเมืองนคร แม้เพียงหนึ่งครั้ง ก็นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่แล้ว" 

image
image
image

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

 

 

 

ละเว้นความชั่ว พัฒนา​ความดี​ มีจิตใจบริสุทธิ์..

ข่าวประชาสัมพันธ์

image
รับสมัครเรียนหลักสูตรต่าง ๆ (ฟรี) ตลอดทั้งปี สำหรับสาธุชน พุทธบริษัท ผู้ไฝธรรมทุกท่าน
image
"..หากต้องการความสุข อย่าใช่แค่นัยน์ตามอง..ทุกสิ่ง จง..เปิดใจ..แล้วยอมรับความจริงแล้วทุกสิ่งจะเป็นดั่งที่เธอต้องการ.."
image
ศูนย์ส่งเสริม และเผยแพร่พระพุทธศาสนา อบรมพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทั้งเยาวชน ตลอดถึงองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ โทร : ๐๘๑ ๑๐๓ ๐๗๓๘

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่ : ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ :

081-103-0738

ติดต่อ : anurak0738@gmail.com

facebook.com/watphrathatnakhon/