เรียนหลักสูตร : พระไตรปิฎก , พระอภิธรรม , ธรรมศึกษา , บาลีศึกษา
image

50927232_2267595570178300_4316402038960291840_o.jpg

เรียนรู้พระสัทธรรม คำสอนที่ถูกต้องตรงจริง และชัดเจน เพื่อการปฏิบัติตนให้สมควรแก่ธรรม ในหน้าที่ของพุทธบริษัทที่ตื่น รู้ และเบิกบาน 

DSC08218.jpg

28514918_2036812593256600_8971361741994642292_o.jpg

 

สนใจร่วมเรียนรู้ ในทุกหลักสูตร ติดต่อ : 

โทรศัพท์ : ๐๘๖ ๖๔๔๔๙๓๔ , ๐๘๓ ๗๑๖๘๔๗๑

หรือที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช ได้ตลอดเวลา