ค่ายเรียนรู้กับพระบรมธาตุเมืองนคร
image

52578902_338720996743409_5810441558591275008_o.jpg

ค่ายเรียนรู้กับพระบรมธาตุที่เมืองนคร
ศูนย์ส่งเสริม และเผยแผ่พระพุทธศาสนา

อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา ประชาชน
ปกป้องเชิดชูสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์

DSC02678.jpg

อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น

ปฏิบัติธรรม พัฒนาศักยภาพในที่ทำงาน องค์กรทั่ว ๆ ไป

ทั้งในและนอกสถานที่ ไม่จำกัดเวลา

DSC02483.jpg

สนใจติดต่อ

โทร : ๐๘๑ ๑๐๓ ๐๗๓๘

Facebook : https://www.facebook.com/anurakhito