ปฏิบัติธรรมในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒

"..หากต้องการความสุข

อย่าใช่แค่นัยน์ตามอง..ทุกสิ่ง

จง..เปิดใจ..แล้วยอมรับความจริง

แล้วทุกสิ่งจะเป็นดั่งที่เธอต้องการ.."

#จงตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันธรรม

- อนุรกฺขิโต ภิกฺขุ -

GOPR1647.jpg

"ปัญญา เปรียบดังแสงสว่างในโลก"

DSC01052.jpg

"ดำรง คงอยู่ คู่เมืองนคร"

๐๖_4.jpg
 

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

ตามวัน เวลา ที่จะมีการกำหนดต่อไป

image