การแห่ผ้าขึ้นห่มถวายพระบรมธาตุ

 

53400536_1035486856625096_4220997049945948160_o.jpg

 

การแห่ผ้าขึ้นห่มถวายพระบรมธาตุ เป็นการบูชาองค์ พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช อย่างสูงสุด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช ปีหนึ่งจะต้องมาห่มผ้าพระบรมธาตุครั้งหนึ่งไม่ให้ขาด

อานิสงส์ของการถวายผ้าห่มพระบรมธาตุเพื่อเป็นพุทธบูชาด้วยจิตศรัทธามีดังนี้

 

53621335_1035730913267357_5253301154028191744_o.jpg

 

๑. เกิดบนสวรรค์ มีผิวพรรณงดงาม มีทรัพย์สมบัติน่ายินดีพอใจ

๒. ได้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

๓. จักเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามดั่งทองคำ

๔. ทำให้เป็นผู้บริบูรณ์ พรั่งพร้อมด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ ทรัพย์สินเงินทอง

๕. ทำให้จะไม่ไปสู่ทุคติ (ปิดประตูอบายทั้ง ๔ คือสัตว์นรก เปรต อสูรกาย และสัตว์เดรัจฉาน)

 

53754256_1035717129935402_7942014242545205248_o.jpg

 

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุยังให้สาระและความสำคัญดังนี้

๑. แสดงให้เห็นลักษณะของชาวนครศรีธรรมราช ที่ยึดมั่นอยู่ในพุทธศาสนา การทำบุญเพื่ออุทิศเป็นพุทธบูชาเพราะมีความประสงค์จะอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้า

๒. แสดงให้เห็นว่าองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจพุทธศาสนิกชนทั่วทุกทิศ จึงประสงค์มาห่มผ้าพระธาตุอย่างพร้อมเพรียงกัน

GOPR1619.jpg

 

เรียบเรียงโดย

พระอาจารย์อนุรักษ์ อนุรกฺขิโต


 

 

 

image