พระบรมธาตุเจดีย์

วัดพระธาตุ_190308_0006.jpg

 

พระบรมธาตุเจดีย์

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระบรมธาตุเจดีย์ เป็นทรงระฆังคว่ำ (โอคว่ำ) ปากระฆังติดกับพื้นกำแพงแก้ว ส่วนประกอบของพระบรมธาตุเจดีย์ ความสูงของพื้นถึงยอด สูง ๓๗ วา ฐานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง กว้าง ๓ ศอก

 

 

วัดพระธาตุ_190308_0012.jpg

 

ฐานยาวด้านละ ยาว ๑๘ วา ๑ ศอก ๑๕ นิ้ว ยอดหุ้มด้วยทองคำหนัก ๘๐๐ ชั่ง (๖๐๐ กิโลกรัม) ส่วนที่หุ้มทองคำ สูง ๖ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ปล้องไฉน ๕๒ ปล้อง หน้ากระดานปล้องไฉนมีพระเวียน ๘ องค์ บัวคว่ำ บัวหงาย หุ้มด้วยทองคำ

 

วัดพระธาตุ_190308_0007.jpg

 

แผ่น สูง ๖ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ทองรูปพรรณหลายชนิด เช่น แหวน จำนวนมากกำไล ต่างหู ผูกแขวนบนปลียอดทองคำ บนยอดสุดมีบาตรน้ำมนต์ ๑ ใบ รอบองค์เจดีย์ระฆังคว่ำ

 

วัดพระธาตุ_190308_0008.jpg

 

มีกำแพงแก้ว ๔ ด้าน เท่ากัน กว้าง/ยาว ๑๒ วา ๒ ศอก รอบกำแพงแก้วมีใบเสมา และรั้วเหล็กรอบกำแพงแก้ว ฉัตร บังสูรย์ และกระดิ่งเป็นระฆัง ห้อย ฐานพระบรมธาตุเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีหัวช้างยื่นออกจากฐาน ๒๒ หัว 

image